Černá magie v ČR | Radek Kolařík

Černá magie v ČR

Každý by měl sloužit především Bohu a srdci, nesmíme zapomenout, že po smrti těla budeme skládat účty své duši.

Černá magie v ČR

Černá magie je v ČR naprostým tabu. Skutečných černých mágů u nás není mnoho a ti ostatní to zkouší a postupně se zdokonalují. Za černou magii , která škodí duším a životům druhých lze přitom považovat vědomou, soustavnou a dlouhodobou činnost za pomoci různých praktik s úmyslem uškodit druhým. S vědomím, že je u nás vše dovoleno ve světě vnějším, to mnozí začali dělat i ve světě vnitřním. 

Morálka duchovní je ovšem na každém z nás a je závislá na duchovní vyspělosti a hlubokém vnitřním uvědomění každého z nás. Žádný psaný zákon, který by tento druh morálky definoval neexistuje.  V lidské společnosti máme zákony a pravidla, která taky musíme dodržovat. Samozřejmě jak kdo. Každý se musí sám podívat do svého duchovního svědomí jak zčernalé ho má. Při tomto pohledu musíme mít na paměti, že pokud za pomoci černé magie budeme škodit druhým, škodíme hlavně jen sobě a své duši, kterou tím posíláme do temné nevědomosti.

Z pohledu Věčnosti takový jedinec nedělá dobře a zájmy krátkodobé a sobecké nadřazuje nad zájmy Božské. Každý skutečně duchovní člověk pracuje pro Věčnost a na dlouhou dobu dopředu. Výsledky opravdu upřímného duchovního snažení jsou vidět až po letech či životech.  Škodit ovšem můžeme hned a výsledek je vidět okamžitě na neštěstí a nemocech obětí.

Každý z nás něčemu sloužíme ať už v tomto nebo ve vnitřním světě. Opravdový člověk musí sloužit hlavně Bohu a svému srdci, protože budeme skládat po smrti těla účty své duši. Na to prosím nezapomínejte. Svět je pomíjivý a z mého pohledu Věčnosti jsme zde na tomto světě jen velmi malou chvíli. Věčnost nerozlišuje mezi dobrem a zlem, ale my musíme neboť jsme lidmi na tomto světě. Proto buďte vždy na správné straně i přesto, že to nebude pro Vás vždy výhodné a pohodlné. Bude se Vám dobře a klidně žít především vnitřně. Za odměnu mi v  jednom okamžiku všechny temné síly z duše zmizely a já cítím čistotu a štěstí ve svém srdci. Přeji to Vám všem!                                              

                                                                                                                                                                              Radek Kolařík

Komentáře

Další články, které by vás mohli zajímat

O mně

Medituji od svých 13 let, absolvoval jsem několik ezo kurzů a jsem Mistr-učitel reiky.

Po dlouhém hledání jsem našel duchovního učitele Sri Chinmoye. Stal jsem se jeho žákem. Pod jeho vedením se mi meditace začala prohlubovat a stala se mým životem a realitou.